SFT โชว์ศักยภาพการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล ตอบรับเทรนด์รักษ์โลก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้แก่ลูกค้า

 

 

‘บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT’ หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน โชว์ศักยภาพการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับเทรนด์โลก ด้วยฟิล์ม rPET หรือฟิล์ม PET ที่มีส่วนผสมจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่แบรนด์สินค้า รวมถึงลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้าส่งออกไปยังตลาดโลก

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการ Circular Economy หรือการหมุนเวียน ผลิต-ใช้-วนกลับ (Make-Use-Return) จากการจัดการของเสียให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพลาสติกถือเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากและผู้บริโภคมีความตื่นตัวและใช้เป็นหนึ่งปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้ดำเนินนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

 

ดังนั้น SFT พร้อมนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เข้าร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ด้วยการใช้ฟิล์ม r-PET (recycled polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจากพลาสติกที่ใช้งานแล้ว 30% (post-consumer recycle: PCR) มาเป็นวัตถุดิบผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปในระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์และแบบดิจิตอล เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ SFT ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและร่วมดูแลด้านรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอีกด้วย

 

“เราเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายใหญ่ต่างๆ หลายราย ที่ต้องการสั่งผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปให้กับสินค้าทั้งที่ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เราพร้อมสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารองรับเทรนด์ของผู้บริโภคที่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอฟิล์ม rPET มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป และจะประสัมพันธ์รณรงค์ให้ลูกค้าหันมาใช้ฟิล์ม rPET มากขึ้น เพราะ SFT มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้านการดูแลและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายซุง ชง ทอย กล่าว

 

โดย SFT ได้เริ่มผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปจากฟิลม์ rPET ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้ำมะพร้าวหอมพร้อมดื่มแบรนด์ ‘โคโค ทัมบ์’ ซึ่งฉลากฟิล์ม rPET ของ SFT ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าดังกล่าวได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ Prime Minister’s Export Award 2020 สาขา Best Innovation และ รางวัล Design Excellence 2020 สาขา Packaging อีกด้วย

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM