CPF ยกย่องคู่ค้าธุรกิจที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม เดินหน้าสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงาน CPF Partner Day 2023 มอบรางวัลเกียรติคุณยกย่องคู่ค้าธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 12 องค์กร ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งต่อความสำเร็จให้คู่ค้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ตามแนวคิด “เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานในงานประกาศรางวัล พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของซีพีเอฟ และคู่ค้าธุรกิจกว่า 300 องค์กร ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุม ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม

 

 

 

 

 

 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การมอบรางวัลในวันนี้ เป็นการยกย่องคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และขอขอบคุณรวมทั้งให้กำลังใจให้คู่ค้าทุกท่านที่เป็นพันธมิตรที่ดีช่วยสนับสนุนให้เครือซีพี-ซีพีเอฟประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการส่งมอบสินค้าภายใต้ แบรนด์ ซีพี คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับบนเวทีการค้าระดับโลก และในวันนี้ ซีพีเอฟสามารถผลิตส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากไทยไปให้ผู้บริโภคครอบคลุม 53 ประเทศ นอกจากนี้ นโยบายของ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเติบโตไปด้วยกัน ซีพีเอฟจึงมุ่งมั่นสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้นบนเวทีการค้าโลกในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เดินเคียงข้างกับพันธมิตรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัลคู่ค้าธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมพิจารณาจากผลงานในแต่ละด้าน อาทิ ด้านนวัตกรรม ด้านคุณภาพสินค้า ด้านความสามารถทางการแข่งขัน และด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คู่ค้าธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เชื้อเพลิงและสารเคมี และเป็นแรงผลักดันให้คู่ค้าธุรกิจพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อร่วมเดินเคียงข้างกันสร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาสมดุลธรรมชาติ ตอกย้ำความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

 

 

สำหรับการมอบรางวัลคู่ค้าธุรกิจที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Partner to Grow … เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” โดยสอดคล้องกับ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ “เติบโต” “เคียงข้าง” และ “ยั่งยืน” รวม 12 รางวัล มอบให้คู่ค้าธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs แบ่งรางวัลเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

 

 

 

รางวัล CEO Award “Best Business Partner” เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่คู่ค้าธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งคุณภาพสินค้าและการส่งมอบ นวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน- กลุ่ม SMEs : บริษัท เอ็น แอนด์ พี อกริโปรดักส์ จำกัด- กลุ่ม Non SMEs บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

รางวัล Rising Star Award มอบแก่คู่ค้าธุรกิจดาวรุ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน – กลุ่ม SMEs : บริษัท ทองศรีกาญจน์ จำกัด- กลุ่ม Non-SMEs : บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

 

 

 

รางวัล Best Innovation Award มอบแก่คู่ค้าธุรกิจที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินค้าและบริการของทั้งซีพีเอฟและคู่ค้าธุรกิจเอง – กลุ่ม SMEs: บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัด- กลุ่ม Non-SMEs : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

รางวัล Best Sustainability Award มอบแก่คู่ค้าธุรกิจที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลในการสร้างคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล – กลุ่ม SMEs : บริษัท ทีด้า เทค จำกัด- กลุ่ม Non-SMEs : บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

 

 

 

รางวัล Best Cost Competitiveness Award มอบแก่คู่ค้าธุรกิจที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ – กลุ่ม SMEs : บริษัท เอสพี ไบโอแมส จำกัด- กลุ่ม Non-SMEs : บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด

 

 

 

รางวัล Best Quality and Supply Performance Award มอบแก่คู่ค้าธุรกิจที่ส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของซีพีเอฟอย่างสม่ำเสมอ – กลุ่ม SMEs: บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด จำกัด- กลุ่ม Non-SMEs : บริษัท ดีเคเอสเอช เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM