Kimberly-Clark ร่วมกับ RWDC พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ

บริษัท Kimberly-Clark ประกาศการเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท RWDC Industries ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว

 

ความร่วมมือนี้จะนำเอาประสบการณ์ของ Kimberly-Clark เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ nonwoven และการพัฒนาเรซิ่นรวมกับนวัตกรรมเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชีวภาพของ RDWC โดย RWDC จะสนับสนุน Kimberly-Clark ด้วยวัสดุ polyhydroxyalkanoates (PHA) ภายใต้ชื่อ Solon เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้

 

“เราได้เห็นความต้องการจากผู้บริโภคและรัฐบาลที่อยากให้บริษัทพัฒนาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวมากยิ่งขึ้น” Liz Metz รองประธานของกลุ่มธุรกิจ Nonwovens ของ Kimberly-Clark กล่าว “การแก้ปัญหาความท้าทายนี้จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนโลก และการทำงานร่วมกับ RWDC จะช่วยเร่งให้การนำวัสดุนี้ออกสู่ตลาดเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น”

 

“เรายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ Kimberly-Clark และได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้” Dr. Daniel Carraway ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ RWDC กล่าว “พันธมิตรนี้ช่วยแสดงให้เห็นว่าผู้นำอุตสาหกรรมสามารถนำเอาเทคโนโลยีไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงทิศทางของขยะพลาสติกไปพร้อม ๆ กับการรักษาคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม”

 

RWDC มีสำนักงานอยู่ใน Athens รัฐ Georgia และประเทศสิงคโปร์ และมีความเชี่ยวชาญด้าน PHA และการใช้งานรวมไปถึงการขยายการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม ซึ่ง PHA นี้ถูกลิตจากน้ำมันจากพืช และสามารถย่อยสลายได้ในครัวเรือนหรือในโรงงานย่อยสลาย

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM