เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์  Plastic Technology Seminar 2021 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:00  – 16:35 น.

 

 

 

 

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์  Plastic Technology Seminar 2021

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:00  – 16:35 น.

 

เนื่องด้วย KraussMaffei Group SEA ผู้จัดจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกมาตรฐานระดับสูง แบรนด์ชั้นนำจาก KraussMaffei ประเทศเยอรมนี และ Netstal จากสวิสเซอร์แลนด์ ตอบสนองธุรกิจการฉีดพลาสติกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความคุ้มทุน และการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง KraussMaffei Group SEA ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Plastic Technology Seminar 2021 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

  • ลดน้ำหนักภาชนะพลาสติกด้วย ICM

Less (packaging ) is more Optimized thin-wall packaging with an injection  compression molding  (ICM)

วิทยากร ดร. พีระวัฒน์ สมนึก

  • เครื่องฉีดพลาสติกอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 0

Plastics 4.0 : The smart injection molding machine in the era of Industry 4.0

วิทยากร คุณบรรพต จำปาหวาย

  • เพิ่มมูลค่าให้ผิวชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคโนโลยี ColorForm และ SkinForm  

ColorForm & SkinForm : A one-shot process for surface engineering perfection

วิทยากร มร.โวล์ฟกัง ฮินซ์

  • ลดน้ำหนัก แต่คงความแข็งแรงสูงในชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคโนโลยี FiberForm   

FiberForm : The perfect combination of thermoforming and  injection molding

วิทยากร มร.โวล์ฟกัง ฮินซ์

  • เพื่อนร่วมเดินทางที่เชี่ยวชาญในพลาสติกกับธุรกิจด้านการขนส่งและบรรจุภัณฑ์

Your partner for Packaging & Logistics

วิทยากร มร.ชเรเยอร์ มิคาเอล

  • นำเสนอ PX Agile เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก KraussMaffei

The new PX Agile series : German quality meets Chinese agility

 วิทยากร คุณคฑากฤษณ์  อินทยศ

 

จึงขอเรียนเชิญ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายจัดซื้อ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เวลา 13:00 น. – 16:35 น.  ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

https://www.bigmarker.com/mylearnlive/KraussMaffei-Webinar-Plastic-Technology-Seminar-2021

 

 

Agenda

KraussMaffei Webinar : Plastic Technology Seminar 2021

Thursday, July 29, 2021  13:00 – 16:35 pm.

 

13:00 – 13:10 น.              กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา คุณประวิตร  ยอดปรีชาวิจิตร

Welcome and Opening Speech : Mr.Prawit Yodprechavigit

 

13:10 – 14:10 น.             ลดน้ำหนักภาชนะพลาสติกด้วย ICM  ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

Less (packaging) is more Optimized thin-wall packaging with an infection  compression molding (ICM) :  Dr.Peerawat Somnuek

 

14:10 – 14:40 น.              เครื่องฉีดพลาสติกอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คุณบรรพต จำปาหวาย

Plastics 4.0 : The smart injection molding Machine in the era of Industry 4.0

:  Mr.Banphot Jumpawai

 

14:40 – 15:00 น.              เพิ่มมูลค่าให้ผิวชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคโนโลยี ColorForm และ SkinForm

มร.โวล์ฟกัง ฮินซ์

ColorForm & SkinForm : A one-shot process for surface engineering perfection

: Mr.Wolfgang Hinz

 

15:00 – 15:20 น.              ลดน้ำหนัก แต่คงความแข็งแรงสูงในชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคโนโลยี FiberForm

มร.โวล์ฟกัง ฮินซ์

FiberForm : The perfect combination of thermoforming and injection molding

: Mr.Wolfgang Hinz

 

15:20  –  15:40  น.           เพื่อนร่วมเดินทางที่เชี่ยวชาญในพลาสติกกับธุรกิจด้านการขนส่งและบรรจุภัณฑ์

มร.ชเรเยอร์ มิคาเอล

Your partner for Packaging & Logistics

: Mr.Schreyer Michael

 

15:40 – 16:20  น.             นำเสนอ PX Agile เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก KraussMaffei

คุณคฑากฤษณ์ อินทยศ

The new PX Agile series : German quality meets Chinese agility

:  Mr.Khathakris Inthayos

 

16:20  – 16:35 น.             จับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน ทีมงานเคราซ์มาไฟ

                                   Lucky Draw  : KraussMaffei Team

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM