มกอช. หารือสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย

 

 

มกอช. หารือสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย

 

 

 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ผลัดดันสร้างความเข้มเเข็งและเชื่องโยงอย่างเป็นระบบให้ผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งมั่นแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป ณ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM