บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค” ปลูกฝังค่านิยมในการคัดแยกขยะ

 

 

 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค” ปลูกฝังค่านิยมในการคัดแยกขยะ

 

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด  (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ  ร่วมกิจกรรมกับอาคารสามย่านมิตรทาวน์ในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค  โดยนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกและส่งมอบให้กับทางนิติบุคคลอาคารเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายขยะขวดน้ำพลาสติก จะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิทางด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กรซึ่งทางบริษัทไทยเซ็นทรัลฯได้ให้ความสำคัญตลอดมา

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM