เครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก

 

 

  • เครื่องสามารถพิมพ์ และตัดกระดาษไปพร้อมกันได้
  • ใช้ลูกอะนิล๊อกซ์ในการพิมพ์ ความละเอียดสูงถึง 250 – 320 dpi
  • ความเร็วในการพิมพ์ได้ถึง 160 แผ่น ต่อนาที
  • เครื่องป้อนวัสดุได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM